KAYSERİ MODEL FABRİKA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Türkiye'de Model Fabrikalar

Türkiye'de Model Fabrikalar

MODEL FABRİKALARIN KURULUŞ AMACI, KAPSAMI VE DAYANAĞI

Model Fabrikalar (MF), “KOBİ Verimlilik Eğitim Merkezi Projesi” adlı Kamu Yatırım Projesi kapsamında “İmalatçı KOBİ’lere öncelikle yalın dönüşüm (operasyonel verimliliği artırma hedefli) ve dijital dönüşüm (Sanayi 4.0 ilkelerinin uygulanması hedefli) alanlarında eğitim ve danışmanlık sağlamak” amacıyla T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda hedef illerde kurulmaktadır. Bakanlık söz konusu projeyi Cumhurbaşkanı Kararnamesi’ne dayanarak yürütmektedir.

Model Fabrikaların Türkiye’de kurulum ve yaygınlaştırılması süreci Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile teknik işbirliği kapsamında yürütülmektedir. Bu bağlamda Kayseri Model Fabrika’nın kuruluşu için UNDP aracılığı ile Alman Kalkınma Bankası’ndan (KfW) yatırım fonu sağlanmış olup bu fon makine, teçhizat ve yazılımlara ilişkin yatırımlar ile MF kuruluşuna ilişkin danışmanlık hizmeti alımı için kullanılmıştır.

Ülkemizde Model Fabrikaların ilk ikisi Ankara’da ve Bursa’da 2019 yılında faaliyete geçmiş olup Kayseri Model Fabrika da 2020 Ocak ayında kurulmuştur. Akabinde Adana, Gaziantep, İzmir, Konya, ve Mersin’de de model fabrikaların kurulması Bakanlıkça planlanmıştır.