KAYSERİ MODEL FABRİKA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Kayseri Model Fabrika Kısa Tanıtımı

Kayseri Model Fabrika Kısa Tanıtımı

 

Üretimde verimliliğin arttırılması ve dijital dönüşüm sürecinin hızlandırılması Türkiye’nin en önemli kalkınma gündemlerinden biridir. Kayseri Model Fabrika bu alanda geliştirilen politikalara katkı sağlamak amacıyla T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Kayseri Sanayi Odası (KAYSO), Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) ve Kayseri Ticaret Odası (KTO) işbirliği ile yürütülen “Uygulamalı KOBİ Yetkinlik Merkezi-Model Fabrika Projesi” kapsamında Alman Kalkınma Bankası-KfW tarafından sağlanan kaynakla 2020 yılı Ocak ayında bir anonim şirket olarak kurulmuştur. 

Kayseri Model Fabrika hata yapma özgürlüğünün olduğu gerçek bir üretim ortamında,deneyimsel öğrenme teknikleri kullanılarak operasyonel mükemmellik ilkelerinin öğretilmesini ve yaygınlaştırılmasını sağlayan bir eğitim ve danışmanlık merkezidir. 

Merkez, sürekli iyileştirme yaklaşımı ile verdiği eğitim ve danışmanlık hizmetleri sayesinde, işletmelerin insan, makine/ekipman, hammadde, malzeme, zaman ve enerji kaynaklarını en verimli şekilde kullanmalarını ve rekabet güçlerini artırmalarını amaçlar. Bu yaklaşımın sonucu olarak işletmelerde yalın dönüşüm ve dijital dönüşüm hedeflenmektedir.

                       

          

 

Kayseri Model Fabrika Başarıları

 

Kayseri Model Fabrika Başarıları

KMF sadece Kayseri değil, Niğde, Nevşehir, Kırıkkale, Kırşehir, Aksasay, Samsun, Sivas, Çorum, İstanbul illerine de hizmet sunmuştur.

Cumhuriyetimizin 100. yılında 100. projemize ulaşmayı hedeflemiştik. 2023 yılını 103. projemize ulaşarak tamamladık. 2024 yılı ilk çeyrek itibariyle 112. projemizdeyiz. 

Bu projeler, kurumlarımızın sahasına yaptığımız haftada bir ya da birkaç günlük ziyaretlerde yapılan çalışmalardan oluşmaktadır. Hemen hepsi  5-6 aya yayılmış bu projelerde;
- %20 ile %240 arasında günlük üretim artışı sağlandı. 
- 750 m2’yi bulan alan tasarrufları sağlandı.
- 3 vardiyanın 2’ye, 2 vardiyanın teke düştüğü projelerimiz oldu.
- Setuplarda %300’e varan iyileşmeler sağlandı.
- Firelerde %5’e yakın azalmalar sağlandı.
OEE’de %15-40 arası iyileşmeler sağlandı.
Bazı istasyonlarda %50’nin üzerinde çalışan tasarrufu sağlandı.
5S, Kaizen ve asakai kültürü geliştirildi.                
Tamamlanan öğren-dönüş projeleri sayesinde sanayicimizin yıllık tasarrufu 364 milyon TL olmuştur.      
220+ üni. öğrencisi 5 günlük uygulamalı eğitimlerimizi aldı; 140'ın üzerinde öğrenci 5 ay boyunca projelerde sahada görev aldı; 90’ı görev aldığı kurumda istihdam oldu.

                                              

 

Kayseri Model Fabrika’nın Değer Önermesi Nedir?

 

  • En kalıcı öğrenme yöntemi olan deneyimsel öğrenme ilkesine dayalı %65’i uygulamalı, %35’i kuramsal eğitim programı,

  • Uygulama senaryoları üzerinden verimli ve verimsiz üretimi aynı ortamda deneyimleme ve sonuçlarını kıyaslama fırsatı, 

  • Öğren ve Dönüş Programları ile firmalarda yerinde danışmanlık (4-6 Ay),

  • 20 farklı modüldenoluşan bütünleşik Yalın Dönüşüm müfredatı, 

  • 16 farklı başlıktan oluşan bütünleşik Dijital Dönüşüm müfredatı, 

  • Yalın Dönüşüm ve dijitalleşme konularında geniş katılımlı deneyim paylaşım panelleri, teknik geziler, seminerler, vb. etkinlikler, 

  • Sanayicilerle beraber akademisyen, ticaret erbabı, öğrenci ve diğer tüm talep edenler için bilgi ve deneyim paylaşımları, 

  • Üniversite/Sanayi işbirliğinin artırılması,